Skip to content

therapie

Tijdens therapie verkennen we combinaties van begrip, emotie, lichamelijke sensaties en draagvlak, zij is dan ook aangepast aan de individuele cliënt.

Omdat we het leven soms ervaren als stagnerend, belemmerend, bedreigend of overweldigend, biedt de afbeelding van stromend water zicht op een doel van therapie. Een doel van therapie is, naast een passende omgang met wat lastig ervaren wordt, toch ook weer ‘stromend’ of met gemak in het leven kunnen staan.
De therapie die ik voornamelijk bied is een combinatie van Gestalttherapie en Somatic Experiencing. Beide benaderingen zijn lichaamsgeoriënteerd, dat wil zeggen dat we kijken naar de ervaring als geheel. Een gehele ervaring bestaat naast woorden en gedachten, uit onder meer: zintuiglijke indrukken, gevoelens en emoties, lichamelijke sensaties en gedrag.

  • Met behulp van Gestalttherapie kijken we naar onze actuele omgang met de manier waarop we contact maken, met onszelf en met anderen, en hoe we in onze kracht kunnen komen.
  • Met behulp van Somatic Experiencing kunnen we op een gedoseerde manier eventuele heftige
    ervaringen en/of trauma verkennen, waardoor deze gaandeweg minder intens kunnen worden.

Beide therapievormen zijn gefocust op het ontdekken én vervolgens kunnen leven van een jou passende manier van omgang met wat je als lastig ervaart. Cognitieve oefeningen en mindfulness worden ook benut om de effecten te bestendigen. Voor relatietherapie wordt gewerkt met kennis van EFT (Emotional Focused Couple Therapy). Ik werk graag met toelichting op het whiteboard, wat mogelijk kan bijdragen aan je begrip.

Zie ook de blogs, zodat je een indruk krijgt hoe ik vanuit therapeutisch oogpunt kijk naar de verschillende fenomenen.

Onderzoeken wat lastig is & je eigen manier van omgang bepalen

fig. kies een passend kussen uit voor degene of situatie, die je als lastig ervaart

Gestalttherapie; doen wat je te doen hebt

Een Gestalt staat voor een ervaring als geheel, terwijl er regelmatig sprake blijkt van zogenoemde ‘onaffe-ervaringen’. Een onaffe-ervaring is een ervaring waarbij de wil niet tot uitdrukking kan/kon komen in het gedrag, dit vaak om heel uiteenlopende redenen. Gevolg hiervan is dat deze -niet geuitte en oorspronkelijke behoefte- ergens wordt opgeslagen. Het daaruit volgende -aangepaste gedrag herhaalt zich veelal regelmatig op verschillende manieren tijdens latere momenten in het leven. Deze herhaling heeft als functie om tot een oplossing te komen, doch regelmatig lukt dit niet. Tijdens de therapie onderzoeken we dit fenomeen door in het heden te kijken hoe zich dit gedrag toont. Vervolgens kijken we samen waar dit over gaat. Door de situatie als geheel nogmaals te bekijken én te onderzoeken wat je eigenlijk had willen doen. Dat wat je eigenlijk had willen doen kan vervolgens op een jou passende manier -in de therapeutische setting- tot uiting worden gebracht. Deze behoefte kan vervolgens -in een jou passend en geheel eigen gedrag- worden uitgedrukt.

Somatic Experiencing (SE); benut de potentie van je lichaam

SE staat voor de lichamelijke beleving die wij als mens kunnen ervaren. De nadruk ligt bij deze therapievorm op het lichaam, omdat ons lichaam onze emotie en ons denken kan ondersteunen. Dat ondersteunen door ons lijf is essentieel bij indringende gebeurtenissen, waarbij onze emotie en ons denken zijn overweldigd en de beleving voor een deel in ons lichaam wordt opgeslagen en in ons onderbewustzijn verblijft.
Door ons besef te ontwikkelen en/of te verdiepen, van de kwaliteit van ons lichaam als geheel -als stevige en veilige basis- kan zij worden benut ter ondersteuning en bewsutwording. Gaandeweg kan er zo stapsgewijs zorg worden geboden aan intense of overweldigende ervaringen. Zodra de heftigheid van overweldigende gebeurtenissen wegebt, volgt er gaandeweg meer ruimte om je eigenheid weer te kunnen leven.

hoe je je lichaam weer kunt toeëigenen; Somatic Experiencing

fig. gaandeweg krijg je toegang tot de intelligentie en draagkracht van je lichaam